Tư Vấn Giải Pháp, Lắp Đặt Camera Tại Bình Định Quy Nhơn

Camera TokaTech

Camera TokaTech, cung cap Camera TokaTech, phân phối Camera TokaTech, TokaTech camera giá rẻ, Camera TokaTech vietnam, ho trợ kỹ thuật Camera TokaTech, mua Camera TokaTech, bảo hành Camera TokaTech

Display:  List Grid

Hiển thị 1–20 trong 26 kết quả

  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP1011

   – 1″4 Sony 1.0 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng, chống thấm theo tiêu chuẩn IP66.
   – Hỗ trợ cài đặt 4 led array.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,208,000  1,100,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP1012

   – 1″3 Sony 1.3 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng, chống thấm theo tiêu chuẩn IP66.
   – Hỗ trợ cài đặt 4 led array.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,333,000  1,170,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP1013

   – 1″3 Sony 2.0 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng, chống thấm theo tiêu chuẩn IP66.
   – Hỗ trợ cài đặt 4 led array.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,795,000  1,680,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP1101 

   – 1″4 Sony 1.0 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng, chống thấm theo tiêu chuẩn IP66.
   – Hỗ trợ cài đặt 4 led array.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

   Liên hệ
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP1102

   – 1″3 Sony 1.3 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng, chống thấm theo tiêu chuẩn IP66.
   – Hỗ trợ cài đặt 4 led array.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,565,000  1,350,000
  •  CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP1103

   – 1″3 Sony 2.0 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng, chống thấm theo tiêu chuẩn IP66.
   – Hỗ trợ cài đặt 4 led array.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,795,000  1,530,000
  • Camera HD IP Tokatek TK-IP3181
   – 1″4 Sony 1.0 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Giám sát ban đêm với LED, dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.
   – Tiêu cự f=4mm (ống kính 3mp).
   – Led Array: 12 pcs

    1,257,000  1,130,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK-TK-IP3182 
   – Chế độ hiển thị đa dòng.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Giám sát ban đêm với LED, dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,464,000  1,340,000
  • Camera HD IP Tokatek TK-IP3183 
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Chế độ hiển thị đa dòng.
   – Giám sát ban đêm với LED.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,696,000  1,500,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP4001 
   – 1″4 Sony 1.0 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng, chống thấm.
   – Giám sát ban đêm cực kì hiệu quả với đèn LED.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    950,000  880,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP4002 
   – 1″3 Sony 1.3 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng.
   – Hỗ trợ 4 Led Array.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,129,000  1,040,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP4003
   – 1″3 Sony 1.3 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng.
   – Hỗ trợ cài đặt 4 led array.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,538,000  1,420,000
  • Camera HD IP TOKATEK TK-IP4221 
   – 1″4 Sony 1.0 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng.
   – Giám sát ban đêm cực kì hiệu quả với đèn LED.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,232,000  1,130,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP4222 
   – 1″3 Sony 1.3 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng.
   – Giám sát ban đêm cực kì hiệu quả với đèn LED.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,440,000  1,260,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP4223 
   – 1″3 Sony 2.0 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng.
   – Giám sát ban đêm cực kì hiệu quả với đèn LED.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,670,000  1,520,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP7081 

   – 1″4 Sony 1.0 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng, chống thấm theo tiêu chuẩn IP66.
   – Hỗ trợ cài đặt 4 Led Array Lớn.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,438,000  1,300,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP7082
   – 1″3 Sony 1.3 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng, chống thấm theo tiêu chuẩn IP66.
   – Hỗ trợ cài đặt 4 Led Array Lớn.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,590,000  1,420,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP7083
   – 1″4 Sony 1.0 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng, chống thấm theo tiêu chuẩn IP66.
   – Hỗ trợ cài đặt 4 Led Array Lớn.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    2,026,000  1,790,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP9371
   – 1″4 Sony 1.0 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng.
   – Hỗ trợ cài đặt 4 led array.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    977,000  840,000
  • CAMERA HD IP TOKATEK TK-IP9372

   – 1″3 Sony 1.3 Megapixel Cảm biến hình CMOS sensor.
   – Chuẩn kết nối Onvif.
   – Hỗ trợ chế độ  hiển thị đa dòng.
   – Hỗ trợ cài đặt 4 led array.
   – Dễ dàng cài đặt thao tác và sử dụng bằng trình duyệt Web, NVR, ứng dụng Desktop.

    1,155,000  1,040,000
×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×